Fundusze unijne 1
Fundusze unijne 2
Fundusze unijne 3
Fundusze unijne 4

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy Manufaktura BB sp. z o.o. poprzez promocję mebli outdoor oraz
outdoor &indoor na rynkach perspektywicznych.


Celem projektu jest zintensyfikowanie sprzedaży zagranicznej spółki Manufaktura BB sp. z o.o., w szczególności sprzedaży kolekcji mebli
zewnętrznych (outdoor&indoor oraz outdoor).

Rezultatem projektu będzie wzrost przychodów z eksportu.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-30-0095/19
Całkowita wartość projektu wynosi 476 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 404 600,00 PLN