REGULAMIN PROMOCJI KOLEKCJI AREZZO

  1. Promocja jest organizowana przez FMT TomteQ. z o.o z siedzibą w Łowęcinie k. Swarzędza, ul. Owocowa 4, NIP: 7773164233, REGON: 301460013, zwaną dalej Bizzarto
  2. Promocja trwa od 13.04.2018r. do 13.05.2018r.

3 . Promocja dotyczy następujących elementów kolekcji AREZZO:

– 2S-KK-2R

– 2R-KK-2S

– 2R-KPR

– KPR-2R

  1. Promocja dotyczy elementów wymienionych w punkcie 3, wyłącznie w tkaninach z grup A, B, C i D.
  2. W trakcie trwania promocji Klient może zamówić wymienione w punkcie 3 elementy w następujących cenach promocyjnych w PLN:

Grupa tkanin A

2S-KK-2R      5 959 PLN (klient oszczędza 1031 PLN),

2R-KK-2S      5 959 PLN  (klient oszczędza 1031 PLN),

2R-KPR          5 126 PLN  (klient oszczędza 784 PLN),

KPR-2R          5 126 PLN  (klient oszczędza 784 PLN),

Grupa tkanin B

2S-KK-2R      6 296 PLN (klient oszczędza 954 PLN),

2R-KK-2S      6 296 PLN (klient oszczędza 954 PLN),

2R-KPR          5 424 PLN (klient oszczędza 876 PLN),

KPR-2R          5 424 PLN (klient oszczędza 876 PLN),

Grupa tkanin C

2S-KK-2R      6 801 PLN (klient oszczędza 1049 PLN),

2R-KK-2S      6 801 PLN (klient oszczędza 1049 PLN),

2R-KPR          5 883 PLN (klient oszczędza 917 PLN),

KPR-2R          5 883 PLN (klient oszczędza 917 PLN),

Grup tkanin D

2S-KK-2R      7 635 PLN (klient oszczędza 1215 PLN),

2R-KK-2S      7 635 PLN (klient oszczędza 1215 PLN),

2R-KPR          6 640 PLN (klient oszczędza 1060 PLN),

KPR-2R          6 640 PLN (klient oszczędza 1060 PLN).

  1. Promocja obowiązuje we wszystkich salonach Bizzarto, których adresy znajdują się tu: http://www.bizzarto.com/siec
  2. Promocje obowiązujące równolegle w salonach partnerskich Bizzarto nie łączą się.
  3. Zamówienia promocyjne będą realizowane według standardowych procedur.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2018 r.
  5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji należy składać pisemnie do dnia 13.05. br. pod adres: FMT TomteQ Sp. z o.o., Łowęcin, ul. Owocowa 4, 62-020 Swarzędz z dopiskiem: „Promocja” lub mailem: bizzarto@bizzarto.com.

ZOBACZ KOLEKCJĘ AREZZO: http://bizzarto.com/kolekcje/kolekcje-do-wnetrz/kolekcja-arezzo/